MIESZKO S.A.

Siedziba:
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa
tel: +48 (22) 10 55 400
NIP 639-001-03-91; KRS 0000073310;
Sąd Rejestrowy: Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS w Warszawie;*
wysokość kapitału zakładowego: 40 866 000,00 zł (kapitał wpłacony w całości: 40 866 000,00 zł)
 
Adres do korespondencji:
ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz
tel: +48 (32) 79 61 205,
e-mail: [email protected]
Wartości Mieszko - inowacja-odpowiedzialność-szacunek-szczerość-współpraca

Sekretariat

tel: +48 (32) 79 61 205

e-mail: [email protected]

Serwis Konsumencki

e-mail: [email protected]

Dział Personalny

tel: +48 (32) 79 61 132, +48 (32) 79 61 133,

tel: 887 170 399

 

Oferty pracy, rekrutacji oraz pośrednictwa pracy

e-mail: [email protected]

 

Oferty współpracy, w tym szkolenia, benefity, itp.
e-mail: [email protected]

Dział Eksportu

Patrycja Szryt

e-mail: [email protected]

 

Desk phone: + 48 32 796 11 16

Dział Sprzedaży Krajowej

e-mail: [email protected]
tel: +48 (32) 79 61 100

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Buczkowska
e-mail: [email protected]

Dział Logistyki Krajowej i Eksportowej

e-mail:  [email protected]

tel: +48 32 796 12 21

tel:+ 48 32 796 12 23

 

Dział Zakupów

e-mail: [email protected]
tel: +48 (32) 79 61 230
 
Nasze zapytania ofertowe znajdziesz tutaj
 
 

Formularz kontaktowy:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MIESZKO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 181, (02-222) Warszawa.Dane kontaktowe (adres korespondencyjny): MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, (47-400) Racibórz, tel. 327961205, e-mail: [email protected]
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, e-mail: [email protected]
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 4. podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, kancelariom podatkowymi prawnym, windykatorom, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję, innym podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej MIESZKO S.A. (Mieszko Services sp. z o.o., Mieszko Distribution sp. z o.o., Mieszko Bis sp. z o.o.).
 6. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 7. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
 8. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 11. W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij